0 to 460px (S)
460px to 768px (S2)
768px to 1024px (M1)
1024px to 1440px (M2)
1440px to 1920px (L)
1920px + (XL)
ALL WORK ALL WORK
ALL PROFILES ALL PROFILES
 
MENU MENU
McCann Istanbul
 
PROUD CASES

Beko ~ Beko | Baba Kumanda

McCANN ISTANBUL

Yaratıcı yönetmen: Kaan Ayçe
Yaratıcı grup: Ali İhsan Ozan, Elvan Deniz, Batuhan Erdoğan
Dijital iletişim yöneticisi: Burcu Serçe
Proje yöneticisi: Ezgi Ateşli
Ajans prodüktörü: Zeynep Doğu

- MORE CASES -